Autor stránek

Autor stránek

Zde může být text o autorovi

Provozní řád

 Provozní řád Městského koupaliště Ostrov

1. Koupaliště je otevřeno od 1. 6. do 31. 8. , o uzavření koupaliště(špatné počasí,technické důvody atd.) bude
oznámeno na webových stránkách www.ostrov.cz (Koupaliště) a oznámením na tabulích na koupališti.

2. Vstup na koupaliště je povolen pouze s platnou vstupenkou. Denní provoz začíná v 9.00 a končí ve 20.00 hod.

3. Prodej vstupenek začíná otevřením koupaliště.

4. Každý návštěvník koupaliště je povinen dodržovat všechny pokyny a ustanovení
provozního řádu, pokyny plavčíků a personálu koupaliště. Dětem mladším 10-ti let je návštěva koupaliště
povolena pouze v doprovodu osob starších 18-ti let.

5. Na koupaliště není dovolen vstup osobám postiženým horečkou, zánětem očních spojivek, nakažlivými nebo
odpor budícími chorobami, kožními parazity a vyrážkami, chorobami provázenými výtokem/hnis
apod./dále bacilonosičům střevních chorob. Osobám pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek. Dále je
zakázáno obsluze koupaliště podávat návštěvníkům jakékoliv léky pro utišení bolesti.

6. Z prostoru koupaliště bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán každý, kdo přes napomenutí přestoupí
ustanovení provozního řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědného pracovníka, opije se nebo se chová k ostatním
návštěvníkům nepřístojně nebo rušivým způsobem. V případě, že návštěvník na vyzvání neopustí areál koupaliště, je
pracovník tohoto zařízení povinen vyvést rušitele pořádku mimo areál zařízení. Případně požádat MP nebo Policii ČR
o zákrok. Podle povahy přestupku může být návštěvník oznámen k potrestání MěÚ nebo soudně stíhán.

7. Návštěvník musí mít slušný, čistý a přístupný oděv a svým chováním musí dbát zásad mravnosti a slušnosti. Při
vstupu do velkého,dětského bazénu i brouzdaliště je návštěvník povinen si obléknout plavky(plavací kraťasy a nebo
plenky určené na koupání.

8. Návštěvníci, kteří neumí plavat nebo plavou nedokonale, se mohou koupat jen v prostorách vyhrazených pro
neplavce.

9. Návštěvníci musí dodržovat osobní čistotu a čistotu všech prostorů koupaliště. Osoby starší nebo tělesně postižené
musí dbát zvýšené opatrnosti.

10. Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení koupaliště a jsou povinni uhradit škodu nebo ztrátu, která byla jejich vinou
způsobena na majetku provozovatele a ostatních smluvních stran.

11. Předměty nalezené v prostoru koupaliště je nálezce povinen odevzdat správci koupaliště.

12. Všechna technická zařízení používají návštěvníci na vlastní nebezpečí. Návštěvníci jsou povinni dbát o vlastní
bezpečnost a neohrožovat ostatní uživatele zařízení. V případě zjištění poškození a závad na vybavení koupaliště jsou
návštěvníci povinni toto sdělit správci koupaliště.

13. Návštěvníci musí dodržovat stanovenou provozní dobu, prodlévání na koupališti mimo určenou dobu není
povoleno.

14. Návštěvníci jsou povinni používat k osobní hygieně instalované sociální zařízení.

15. Návštěvníci koupaliště jsou povinni dbát i jiných příkazů a pokynů pracovníků provozovatele. V případě
neuposlechnutí výzev mohou býti vypovězeni z areálu bez náhrady.

16. Návštěvníci jsou povinni dodržovat pokyny pro jízdu na tobogánu,jinak budou z tobogánu vyloučeni.

17. V prostoru vodní plochy se nesmí používat mycích a čisticích prostředků. Mytí je možno provádět pouze ve
vymezeném prostoru toalet.

18. V případě rozbití skleněných a jiných předmětů, které mohou ohrozit ostatní návštěvníky je ten, který tuto situaci
způsobil povinen zabezpečit dokonalý úklid.

19. V případě poškození zdraví při koupání, slunění a pobytu v areálu koupaliště, stejně tak při poškození vybavení
areálu jsou návštěvníci povinni oznámit událost zaměstnancům provozovatele, kteří zabezpečí okamžitou první pomoc
s případným ošetřením . O zranění bude proveden zápis.

20. V případě uzavření a omezení koupaliště z důvodů provozních a hygienických O omezení provozu bude veřejnost
informována na webových stránkách www.ostrov.cz (Koupaliště) a oznámením na tabulích na koupališti.

21. Na koupališti je zakázáno :
- chování, které ruší klid a ohrožuje osobní bezpečnost návštěvníků
- chování, které poškozuje vybavení koupaliště
- volání o pomoc bez vážné příčiny
- vzájemné potápění, srážení nebo vhazování druhé osoby do vody
- znečišťování vody a ostatních prostor koupaliště
- brát do prostoru koupaliště předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků
- hrát míčové hry mimo prostranství k tomu určená
- brát na koupaliště psy a jiná zvířata, přenášet hořlaviny, používat vařiče
- brát záchranné zařízení a předměty pro první pomoc umístěné v areálu
- samovolně uřezávat nebo sestřihovat keře a stromy, poškozovat oplocení
- prodávat v areálu bez povolení jakékoliv věci
- samovolné přemísťování předmětů a zařízení na koupališti

22. Areál koupaliště se uklízí denně.

23. Lékárnička první pomoci je v místnosti pro plavčíky.

24. Používání dětských atrakcí na koupališti(houpačky,dětský hrad....atd.) je na vlastí nebezpečí.


Tento provozní řád je v platnosti od 1. 6. 2013.
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Děkujeme za vaši návštěvu a těšíme se příště...
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one