Autor stránek

Autor stránek

Zde může být text o autorovi

Beach volejbal

Od 1.9.2013 pronajímá beach volejbalové hřiště sauna tel. 602 455 035

Pronájem kurtu 100 Kč/hod

***

Vratná kauce 300 Kč

20130710_130708.jpg
20130710_131120.jpg

Objednávky na tel. 777 024 178

Provozní řád

Majitel a provozovatel: Město Ostrov, Klínovecká 1204, 363 01  Ostrov
                                            IČ: 00254843,  DIČ:CZ00254843 I. Vstup na beachvolejbalové hřiště


1. Používání beachvolejbalového hřiště (dále jen „hřiště") je dovoleno pouze v provozní době 
    areálu koupaliště a s platnou vstupenkou na koupaliště. Každý návštěvník je povinen 
    dodržovat ustanovení tohoto Provozního řádu a dbát pokynů zaměstnanců areálu koupaliště.

2. Hřiště je v provozu od 9:00 do 20:00. Poslední možnost vstupu je ve 19:00 hodin. 

3. Herní doba na hřišti je stanovena na 60 minut. 

4. Používání hřiště je možné po zaplacení schválené ceny, která činí 100,- Kč/hod.

5. Vratná kauce činí 300,- Kč. (míč,klíče od sportoviště,kauce na případné drobné škody). 


II. Práva a povinnosti návštěvníků


1. Každý návštěvník je povinen dodržovat osobní čistotu a zachovávat čistotu všech míst a 
    zařízení hřiště a při svém jednání dbát bezpečnosti vlastní i ostatních. 

2. Vstup na hřiště je možný pouze za účelem provozování sportovní činnosti. 

3. Vstupovat na hřiště je dovoleno pouze bez obuvi naboso.

4. Provozovatel neodpovídá za škody na odložených věcech. 

5. Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení hřiště. Jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které
    byly jejich vinou způsobeny, jak na zařízení hřiště, tak na majetku ostatních osob. 

    Před začátkem hry:

    • provést kontrolu hřiště, zda jeho stav odpovídá podmínkám stanoveným tímto řádem 
      (především nepoškozenost sítě),

    Po skončení hry:

    • srovnat povrch hřiště do roviny pomocí hrabla, 
    • provést úklid hřiště od případných odpadků, 
    • zapůjčené potřeby vrátit na recepci.


III. Zakázané činnosti na hřišti


1. Chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek. 

2. Kouřit v prostorách hřiště.

3. Donášení jakéhokoliv jídla a nápojů ve skle.

4. Znečišťovat prostory odhazováním odpadků.  


IV. Závěrečná ustanovení


1. Z areálu bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který přes napomenutí 
    nebude dodržovat ustanovení tohoto provozního řádu, neuposlechne pokynů odpovědných 
    pracovníků nebo se chová jiným nepřístojným způsobem. Neopustí-li návštěvník v takových 
    případech areál na vyzvání, může odpovědný pracovník požádat o zakročení MP nebo policii 
    ČR.


V Ostrově dne 9.7.2013
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Děkujeme za vaši návštěvu a těšíme se příště...
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one